Aansoek om befondsing

Voltooi asb die onderstaande inligting volledig, sodat die
goedkeuringsproses vergemaklik kan word

Volg asb die befondsingsproses noukeurig:
Logo


Naam van organisasie/skool  

Fisiese adres  

Naam van bestuurder/skoolhoof  

Kantoornommer   E-pos adres  

Webtuiste  

Hoe lank bestaan die organisasie/skool al?  

Maatskappy registrasienommer   Belastingnommer  

Nie-winsgewende organisasienommer  

Hoeveel voltydse werknemers?   Hoeveel vrywilligers?  

Algemene inligting

Beskryf die die organisasie/skol kortliks  

Beskryf die omgewing waar die organisasie/skool geleĆ« is  

Begroting vir die finansiĆ«le jaar  

Wat is die bedrag waarvoor aansoek gedoen word?  

Beskryf asseblief volledig waarvoor die geld aangewend word  Bankbesonderhede  Terugvoering

Bevestig met betrokke persoon vir fotos, en/of kort artikel oor spesieke gebeurtenis.  Ek verklaar dat al die bogenoemde inligting na die beste van my wete korrek en waar is.
Datum